Projecten - IUVENIS PROJECT

Jongere werknemers (jonger dan 26 jaar) zijn sterk ondervertegenwoordigd in onze sectorale tewerkstelling.

In 2013 werd de financiering van een opleidingsproject gericht naar jongeren, Iuvenis, goedgekeurd door de FOD WASO.

Via dit federaal gefinancierd project zal het Sociaal Fonds in de periode 2018-2019 een 36-tal jongeren (jonger dan 26 jaar) die behoren tot risicogroepen, opleiden tot autobus- en autocarchauffeur en hen begeleiden naar een tewerkstelling in de sector.

Aanmeldingsformulier

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum