Activiteiten - Beroepsopleiding - Specifieke acties

Het Fonds voert een promotiecampagne om meer kandidaten aan te trekken in de sector door middel van affiches op de voertuigen en een groen telefoonnummer:

Tientallen oproepen worden maandelijks geregistreerd. 80% van de bellers wordt naar de opleiding doorverwezen. De anderen, die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, worden naar alternatieve mogelijkheden verwezen.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum