Activiteiten - Beroepsopleiding - Opleiding in het kader van Sociale Promotie

In 2012 werkte het Sociaal Fonds mee aan de opmaak van de leerplannen voor de opleiding autobus- en autocarchauffeur voor secundair volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Deze werden door de Vlaamse regering goedgekeurd in 2013. Ondertussen bereidde het CVO VIVO te Kortrijk (http://www.cvovivo.be/) zich voor om te starten met de eerste opleiding autobus- en autocarchauffeur in het volwassenenonderwijs. De eerste groep zal in de eerste helft van 2014 opgeleid worden.

Voor deze opleiding werkt het CVO VIVO nauw samen met de VDAB en het Sociaal Fonds.

De volgende jaren zal het Sociaal Fonds op zoek gaan naar een samenwerking met CVO’s in de andere Vlaamse provincies.

Ook in Wallonië zal getracht worden om naar het voorbeeld van het IPEPS te Farciennes een opleiding autobus- en autocarchauffeur voor volwassenen naast het kanaal van de werkzoekenden aan te bieden.

 

 

 

 

 

 

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum