Activiteiten - Vrijverkeerkaarten

Ingevolge het akkoord inzake sociale programmatie 1992-1993 neemt het Fonds de kosten van de vrijverkeerkaarten op zich voor alle werknemers van de sector van de geregelde diensten die een anciënniteit van 10 jaar in de sector kunnen aantonen en die in de periode 01/01/1978 tot 31/12/1992 met pensioen of brugpensioen gingen.

Dit voordeel is kosteloos voor de voormalige werknemers, actief in een privé-bedrijf handelend voor De Lijn/VVM, maar ook voor de leden van zijn familie die onder hetzelfde dak wonen.

Voor de werknemers, (brug)gepensioneerd na 31/12/92, neemt de werkgever de kosten voor de vrijverkeerkaarten ten laste.

Fonds Social pour les Ouvriers des Entreprises des Services Publics et Spéciaux et des Services d’Autocars
8 Avenue de la Métrologie - 1130 Bruxelles | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum