Activiteiten - Voorschot op de eindejaarspremie 2019

Sedert 1991 kent het Sociaal Fonds een voorschot toe aan de arbeiders van de sector die aanspraak kunnen maken op een eindejaarspremie.

De brutobedragen van de respectievelijke eindejaarspremies 2019:

 • € 2.124,59 voor de sector van de ongeregelde diensten
 • € 2.859,17 voor de sector van de geregelde diensten (VVM)
 • € 2.636,58 voor de sector van de geregelde diensten TEC
 • € 2.124,59 voor de sector van de bijzonder geregelde diensten
 • (aantal uren/week x uurloon 12/2019 x 52) / 12 voor het garagepersoneel

De beknopte tabel De beknopte tabel

F.A.Q.(Frequently Asked Questions) + antwoorden

Eindejaarspremie 2019

 1. Waarom een voorschot op de eindejaarspremie (EJP)?
  Sinds 1991 neemt het Fonds zowel de betaling van een voorschot op de eindejaarspremie voor zijn rekening als de verspreiding van de informatie met betrekking tot deze premie aan alle arbeiders uit de sector.
 2. Wanneer krijg ik het voorschot op mijn EJP?
  De 1ste betaling van het voorschot door het Sociaal Fonds is voorzien op 13/12/2019.
  De betaling gebeurt op de meegedeelde rekening van de begunstigden met een volledig dossier. Dit betekent dat de werknemer dient aangegeven als “begunstigde” door de werkgever en dat het dossier in ons bezit moet zijn vóór 01/12/2019. De overige dossiers worden daarna behandeld.
 3. Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?
  De beknopte tabel hierbij vermeldt de brutobedragen van de premies voor elke subsector (Bus, S (1), Car en Garage). Het nettobedrag van de totale premie waarop de arbeider aanspraak kan maken is afhankelijk van zijn gezinssituatie.
 4. Hoeveel bedraagt het voorschot?
  Het Sociaal Fonds stort een netto-voorschot van € 56,86; dit is het brutobedrag van € 74,39 verminderd met de lasten.
 5. Waarom heeft niemand in ons bedrijf het voorschot op de EJP ontvangen?
  Het Sociaal Fonds kan uitsluitend de dossiers behandelen die vervolledigd zijn en ingestuurd door de werkgever.
 6. Waarom heb ik geen voorschot op de eindejaarspremie gekregen terwijl mijn collega’s reeds het voorschot ontvingen?
  Verschillende redenen kunnen zich voordoen:
  • het bankrekeningnummer is niet correct;
  • u heeft geen recht op de premie. Raadpleeg de beknopte tabel;
  • u ontving het voorschot via een andere werkgever.
 7. Ik ben ontslagen door mijn werkgever. Heb ik recht op de eindejaarspremie?
  Bij ontslag om dringende reden, verliest de werknemer het recht op de eindejaarspremie.
  In alle andere gevallen van ontslag door de werkgever, heeft de werknemer recht op de eindejaarspremie a rato van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde maanden en dit op basis van de toekenningsvoorwaarden (zie beknopte tabel).
 8. Ik heb ontslag genomen. Heb ik recht op de premie?
  Het feit ontslag te nemen leidt tot het verlies van het recht op de eindejaarspremie indien u niet meer in dienst bent op 31/12/2019.

(1)Bijzonder Geregelde Autobusdiensten

 

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum