Activiteiten - Vergoeding bij het definitieve verlies van het getuigschrift van medische schifting

Bij definitief verlies van het getuigschrift van medische schifting ontvangen de arbeiders van de sector, die minstens een voltijdse anciënniteit hebben van 10 jaar of meer, een éénmalige vergoeding.

Om dit voordeel te kunnen aanbieden sloot het Sociaal Fonds een verzekeringspolis af.

Dit voordeel, in de vorm van een uitkering, dat wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij, bedraagt € 8000 (bruto). Vanaf 56 jaar wordt ze jaarlijks met 20 % verminderd.

Hetzelfde voordeel wordt toegekend aan de slachtoffers van een dodelijk ongeval in het “privé-leven”.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum