Activiteiten - Tussenkomst opleidingstijd

Het Intersectorieel Sociaal Protocolakkoord 2009 – 2010 stelt dat de werkgevers de opleidingstijd van de arbeiders, kaderend in de verplichte nascholing van 35 uren per 5 jaar, volledig aan de arbeiders zullen vergoeden. Het Sociaal Fonds komt tussen ten belope van 60% van deze kost.
Deze terugbetaling wordt berekend op basis van forfaitaire uurkosten :

Categorie Uurkost per persoon en per dag
Ongeregelde diensten € 24,95 € 104,79
Speciaal geregelde diensten € 22,57 € 94,79
Geregelde diensten (Vlaanderen) € 29,48 € 123,82
Geregelde diensten (Wallonië) € 27,79 € 116,72
Garagepersoneel € 29,24 € 122,81

* Situatie op 01/02/2020

Bovenop de bedragen hierboven betaalt het Sociaal Fonds een forfaitair bedrag van € 25 of € 50, naargelang het statuut van de onderneming en het al dan niet beroep kunnen doen op subsidies voorzien door de verschillende overheden.

Het aanvraagformulier voor tussenkomst is terug te vinden onder de rubriek “formulieren”. Kopies van de attesten van de FOD Mobiliteit, die elke arbeider ontvangt na een opleiding, dienen toegevoegd te worden indien deze opleiding niet bij FCBO werd gevolgd.
Deze tussenkomst is combineerbaar met de tussenkomst vanuit de KMO-portefeuille.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum