Activiteiten - Terugbetaling van de kosten voor het verkrijgen van het bewijs van medische schifting en het rijbewijs D

De onkosten, die de werkgever zelf heeft terugbetaald aan een ex-stagiair van de opleiding, worden door het Fonds terugbetaald. De werkgever kan aanspraak maken op de terugbetaling op voorwaarde dat de ex-stagiair minimum 3 maanden ononderbroken tewerkgesteld is geweest.

Volgende onkosten worden terugbetaald:

Type kosten Maximale terugbetaling
Oogonderzoek € 39,66
Medisch onderzoek € 42,14
Administratiekosten voor het rijbewijs D € 35,00

De terugbetaling wordt uitgevoerd op basis van bewijsstukken en het ingevulde aanvraagformulier (zie rubriek formulieren)

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum