Activiteiten - Psychologische bijstand

Wie riskeert een traumatische ervaring? En vooreerst, wat houdt een traumatische ervaring in? Dient men een psycholoog of een psychiater te raadplegen? Wat is het verschil tussen beide?

De sociale partners hebben geprobeerd een antwoord te formuleren op deze vragen.

De stijging van het aantal agressies tegenover onze chauffeurs, de alom aanwezige stresssituaties, de aanvallen, de verkeersongevallen waarin ze soms zijn betrokken,... telkens situaties waarmee onze chauffeurs te maken kunnen krijgen.

Het Fonds heeft geprobeerd een positief antwoord te geven op deze situaties. De chauffeurs die slachtoffer zijn van dergelijke gebeurtenissen, werken niet langer meer in optimale omstandigheden. Soms zijn ze zelfs afwezig voor een min of meer lange duur, naargelang de ernst van het incident en volgens de opvangstructuur die ze genoten om de moeilijkheden te verwerken.
www.pobos.be


Vanaf 01/09/02 werd gestart met « Info trauma », de telefoonlijn en website voor de trauma’s!

Het Fonds heeft een overeenkomst afgesloten met de maatschappij PoBos, gespecialiseerd in het beheer van trauma’s.

Alle werknemers van de sector kunnen er, indien nodig, een beroep op doen.

Hoe werkt het systeem?

  1. De werknemer wordt het slachtoffer van een traumatiserende ervaring. Hij heeft bijstand nodig.
  2. Hij belt « Info trauma » en heeft een eerste telefonisch contact. Vakmensen, met een specifieke opleiding, bieden een luisterend oor. Op grond van dit eerste gesprek zal worden beslist welk gevolg aan het verzoek tot bijstand dient gegeven.
  3. Het akkoord van het Sociaal Fonds is nodig voor de financiële tenlasteneming van de interventies.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum