OUTPLACEMENT

a) Sectoraal aanbod

In het kader van de inzetbaarheidsverhogende maatregelen (ontslagpakket) hebben de sociale partners een CAO afgesloten waarbij het Sociaal Fonds vanaf 01/07/2019 een outplacementbegeleiding aanbiedt aan de rechthebbende werknemers van de sector en dit in het kader van het bijzonder stelsel of 45+:
Op het ogenblik van het ontslag (uitgezonderd bij ontslag om dringende reden) dient de werknemer:

  • minstens 45 jaar oud te zijn
  • minstens 1 jaar ononderbroken anci├źnniteit te hebben bij de werkgever
  • een opzeggingstermijn of daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding te hebben van minder dan 30 weken
Het Sociaal Fonds doet hiervoor een beroep op een erkende dienstverlener (Ascento).
De kosten voor deze outplacementbegeleiding worden volledig door het Sociaal Fonds gedragen.

b) Aanvraagprocedure

  1. De werkgever ontslaat een werknemer van de sector en controleert de voorwaarden (zie hierboven) die recht geven op outplacement i.h.k.v. het bijzonder stelsel.
    Indien aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, licht de werkgever op het moment van ontslag de werknemer reeds in over het sectoraal aanbod van outplacement (mondeling).
  2. De werkgever geeft via de informatiefiche (zie companypropass) de gegevens van de betrokken werknemer door aan het Sociaal Fonds.
  3. Het Sociaal Fonds controleert op haar beurt de bovenstaande voorwaarden. Indien OK bevestigt het Sociaal Fonds aan de werkgever dat de betrokken werknemer in aanmerking komt voor het sectoraal outplacementaanbod.
  4. De werkgever stuurt binnen de 15 dagen na het beeïndigen van de arbeidsovereenkomst een aangetekende brief en info naar de werknemer waarin de mogelijkheid van outplacement (sectoraal aanbod) aangeboden wordt en met de vraag om te reageren binnen de 4 weken. Het Sociaal Fonds voorziet een typebrief en info (brochure) via companypropass.
De werkgever informeert het Sociaal Fonds over de keuze van de werknemer (aanvaarding of weigering).

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum