Activiteiten - Non-discriminatiecode

De sector ontwikkelde en keurde een Non-discriminatiecode goed voor al de werknemers en dit in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Vlaamse Regering.

Dit initiatief werd uitgebreid tot heel België.

Om de non-discriminatiecode bij een groter publiek bekend te maken werd een logo uitgewerkt om aan te brengen op de voertuigen van bedrijven die de code onderschreven.

De bedrijven worden geen verplichtingen opgelegd, de code is een morele verbintenis. Het is uiteraard de bedoeling dat een zo groot mogelijk aantal bedrijven de code onderschrijft.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum