Activiteiten - Nederlands op de werkvloer

De VRA, het Sociaal Fonds Bus en Car, de VDAB en De Lijn werkten in 2011 een opleidingsmodule uit i.v.m. de communicatie in het Nederlands op de bussen van het leerlingenvervoer. Het doel van deze opleiding is het vakjargon aan te leren, toegespitst op de specifieke situaties die zich in het leerlingenvervoer voordoen : de communicatie tussen de begeleider en de chauffeur, tussen de chauffeur en het bedrijf, de communicatie bij controles door De Lijn en in noodsituaties.

De opleiding, die 60u omvat, wordt georganiseerd door de VDAB in samenwerking met het Sociaal Fonds Bus en Car. Het streefdoel is deze opleiding te geven gedurende 15 weken aan een ritme van 2 keer per week 2 uur in groepen van minimum 4 personen. Concrete afspraken i.v.m. de organisatie van de opleiding kunnen evenwel steeds in samenspraak met het/de betrokken bedrijf(ven) gemaakt worden.

Dankzij de aanwending voor 100% van de kredietlijn van het Sociaal Fonds Bus en Car bij de VDAB kan deze opleiding kosteloos aan de bedrijven aangeboden worden.

De inschrijvingsprocedure is als volgt:

Aangezien de kredietlijn van het Sociaal Fonds Bus en Car bij de VDAB voor 100 % wordt aangewend, dient dit Fonds de organisatie van deze opleiding goed te keuren.

Dit gebeurt d.m.v. een specifiek formulier, “Aanvraag opleiding Nederlands op de werkvloer” (zie rubriek formulieren), waarop de werkgever zich eveneens akkoord verklaart met de modaliteiten m.b.t. de inzet van de kredietlijn.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met het Sociaal Fonds (info@sociaalfondssocial.be – 02/245.07.61).

U ontvangt een exemplaar van de goedkeuring. Deze goedkeuring wordt eveneens aan de VDAB bezorgd.

Vervolgens neemt u contact op met de VDAB om de praktische organisatiemodaliteiten te bespreken.

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 4. Om dit minimumaantal te bereiken, kunnen chauffeurs van verschillende bedrijven samen een opleiding volgen.

Iedere deelnemer ontvangt een pasje, dat bij iedere les wordt getekend door de lesgever.

De aanwezigheid tijdens de les wordt gecontroleerd a.d.h.v. een aanwezigheidslijst.

Opdat een minimale aanwezigheid van de cursisten zou verzekerd zijn, werden de volgende modaliteiten m.b.t. de inzet van de kredietlijn afgesproken tussen de VRA, het Sociaal Fonds en de VDAB :

  • de kredietlijn wordt voor 100% ingezet, indien men minder dan 20% ongewettigd afwezig is. M.a.w. 80 % aanwezigheid of gewettigde afwezigheid is vereist (gewettigde afwezigheid zijn alle gevallen van wettelijke schorsing van het contract : ziekte, ongeval, jaarlijkse vakantie, zwangerschapsrust en kort verzuim, te staven door de deelnemer);
  • de werkgever betaalt € 500 per cursist, indien de betrokken cursist tussen de 20% en de 60% ongewettigd afwezig is;
  • de werkgever betaalt € 1.000 per cursist, indien de betrokken cursist meer dan 60% ongewettigd afwezig is.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum