Activiteiten - Hospitalisatieverzekering

Sedert 01/04/10 voorziet het Sociaal Fonds Bus & Car een hospitalisatieverzekering voor de arbeiders van de sector die aan de 3 volgende voorwaarden voldoen:

  • alle arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comité 140.01;
  • alle arbeiders die een anciënniteit in de sector hebben van minimum 6 maanden en gedurende deze 6 maanden minstens 50 prestatie- of hiermee gelijkgestelde dagen hebben geleverd;
  • alle arbeiders die in het vorige kalenderjaar minstens 100 prestatiedagen of gelijkgestelde dagen hebben geleverd behalve indien dat kalenderjaar het jaar van aansluiting was.

De verzekering voorziet in een onbeperkte terugbetaling (zonder vrijstelling!) van de medische kosten bij ziekenhuisopnames in een twee- of meerpersoonskamer (geen dekking bij opname in een éénpersoonskamer!). Daarnaast is er ook een onbeperkte terugbetaling voorzien voor de ambulante medische kosten in een periode van 2 maanden vóór de ziekenhuisopname tot 6 maanden na de ziekenhuisopname.

Dankzij de bijkomende waarborg "zware ziekten" worden ook de ambulante medische kosten terugbetaald die gemaakt worden naar aanleiding van de behandeling van 31 zware ziekten (zie lijst). Voor deze waarborg “zware ziekten” geldt echter per aangeslotene en per jaar een vrijstelling van € 75 en een algemeen terugbetalingsplafond van € 2.500.

Lijst van zware ziekten (klik hier)
1 kanker 17 difterie
2 leukemie 18 encefalitis
3 multiple sclerose 19 nierdialyse
4 amyotrofische laterale sclerose 20 aids
5 ziekte van Parkinson 21 ziekte van alzheimer
6 tetanus 22 mucoviscidose
7 kinderverlamming 23 progressieve spierdystrofie
8 pokken 24 malaria
9 cerebrospinale mengitis 25 miltvuur
10 paratyfus 26 ziekte van Pompe
11 tyfus 27 ziekte van Creutzfeldt-Jacob
12 cholera 28 ziekte van Crohn
13 tuberculose 29 brucellose
14 besmettelijke hepatitis 30 vlektyfus
15 ziekte van Hodgkin 31 cardiovasculaire aandoeningnen
16 diabetes    

De hospitalisatieverzekering geldt wereldwijd en voorziet bovendien in een derdebetalersregeling waardoor AG Insurance de ziekenhuisfacturen rechtstreeks met het ziekenhuis zal regelen.

Met Medi-Assistance Online kan u, via de website www.agemployeebenefits.be, uw hospitalisatie online aangeven en de derdebetalingsregeling aanvragen. Via volgende link komt u onmiddellijk terecht op het invulformulier voor de online aangifte https://secure.mediassistance.aginsurance.be. Verdere info hierover kan u terugvinden in het stappenplan hieronder:

pdfstappenplan Medi-assistance online

Tot slot is het ook nog belangrijk te melden dat het Sociaal Fonds eveneens een voorstel heeft onderhandeld waardoor ook de gezinsleden van onze arbeiders van dezelfde verzekeringsvoorwaarden zullen kunnen genieten. De premie voor een volwassen partner bedraagt € 152,56 per jaar en voor de kinderen die kinderbijslag genieten € 61,02 per kind/jaar. De aansluiting van de gezinsleden is uiteraard facultatief.

Het contractnummer van de hospitalisatieverzekering = M700. Dit nummer dient in elke briefwisseling met de verzekeringsmaatschappij (AG Insurance) vermeld te worden.

pdfPolis Hospitalisatieverzekering

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum