Activiteiten - Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Vanaf 01/01/18 zijn in de sector twee stelsels van SWT van kracht :

1. Het algemeen stelsel
Dit stelsel is een verlenging van het stelsel dat tot 31/12/17 van toepassing was mits de volgende aanpassingen :

  • de leeftijd wordt opgetrokken van 60 naar 62 jaar. Deze leeftijd moet bereikt zijn uiterlijk op 31/12/19 en op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • de arbeider moet 40 jaar (mannen) en 34 jaar (vrouwen) beroepsloopbaan kunnen bewijzen. Voor de vrouwen wordt dit 35 jaar vanaf 2019.

Het algemeen stelsel geldt van 01/01/18 t.e.m. 31/12/19.
Aan de overige modaliteiten verandert niets. Het Sociaal Fonds Bus & Car betaalt de aanvullende vergoeding, op voorwaarde dat de arbeider of arbeidster een anciŽnniteit van minimum 10 jaar in de sector kan bewijzen.

2. Stelsel lange loopbaan
Dit stelsel is nieuw. De voorwaarden zijn de volgende :

  • de leeftijd van 59 jaar bereikt hebben uiterlijk op 31/12/18 en op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • een beroepsloopbaan van 40 jaar (mannen én vrouwen) kunnen bewijzen.

Dit stelsel geldt van 01/01/18 t.e.m. 31/12/18
Ook binnen dit stelsel wordt de aanvullende vergoeding door het Sociaal Fonds Bus & Car betaald, op voorwaarde dat de arbeider of arbeidster minstens 10 jaar anciŽnniteit in de sector kan bewijzen.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum