Activiteiten - Beroepsopleiding

De sector startte met de beroepsopleiding in 1975. 40 jaar samenwerking heeft geresulteerd in de oprichting van 11 opleidingscentra:

  • Bierset, Brussel, Estaimpuis, Genk, Haasrode, Herentals, La Louvière, Molinfaing, Mornimont, Rekkem, Temse

Doel van de opleiding:

De opleiding beoogt het aanleren van het beroep van autobus- en autocarchauffeur, met als doel het vinden van een arbeidsplaats op lange termijn in de privé-sector van het personenvervoer over de weg.

Doelgroep:

De opleiding is bestemd voor de personen ingeschreven als werkzoekende in België, al dan niet vergoed.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum